5/12/09

പ്രവാസികള്‍ക്ക്‌ ബിരുദത്തിന്‌ അവസരം

പ്രവാസികള്‍ക്ക്‌
ബിരുദത്തിന്‌ അവസരം
പ്രവാസികള്‍ക്ക്‌ ജിദ്ദയിലെ കിംഗ്‌ അബ്‌ദുല്‍ അസീസ്‌ യൂനിവേഴ്‌സിറ്റിയില്‍ നിന്ന്‌ ബിരുദം നേടാന്‍ അവസരം. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ യൂനിവേഴ്‌സിറ്റി വെബ്‌ സൈറ്റില്‍ ലഭ്യമാണ്‌
http://jcc.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=156&lng=EN&cid=41958#8

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...