3/6/09

സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ്‌

പഠനത്തിനു സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ്‌ നല്‍കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഒരു പട്ടിക ഇതോടൊപ്പം. ന്യൂനപക്ഷ ദുര്‍ബല വിഭാഗങ്ങളുടെ ഉന്നമനത്തിനായി രൂപം നല്‍കിയ വിഷന്‍ 2016-ന്‌ ദല്‍ഹി കേന്ദ്രീകരിച്ചു നേതൃത്വം നല്‍കുന്ന പ്രൊഫ. കെ.എ. സിദ്ദീഖ്‌ ഹസന്‍ അയച്ചു തന്നതാണ്‌ ഈ ലിസ്റ്റ്‌.
ഇത്തരം സൗകര്യങ്ങള്‍ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്താന്‍ അദ്ദേഹം വിദ്യാര്‍ഥികളെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു.

LIST OF INSTITUTIONS PROVIDING SCHOLARSHIPS FOR STUDENTS


1) Aga Khan Foundation (UK)
Aga khan Foundation, Sarojini House, 6 Bhagwan Das Road,
New Delhi-110001
Scheme: University study in UK for graduate and post graduate programs

2) Aga Khan program for Islamic Architecture,
The Massachusetts Institute of Technology, 77,
Massachusetts Ave,vomm 7-238,
Cambridge M A02139-4307 USA
Scheme:Three scholarships awarded every year for research and investigation in Architecture of the Muslim world.

3) Al-Ameen Charitable fund Trust super tannery (I) Ltd.,
Jajmau Road, Jajmau, Kanpur-208010 (U P)
Scheme:Post metric Scholarship for higher education

4) Al-Ameen Scholarships
UG-12, Essel House, 10-Asaf Ali Road,
New Delhi-110002 OR
76A/1: Okhla Main Bazar, Jamia Nagar,
New Delhi-110025
Tel: 26845691, Fax: 26839968
Scheme:scholarship for students securing more than 50% marks in 9th and 10th standards. Girls studying from 5th standard my also be considered.

5) All India Talent Identification and Promotion Test
#7, SRK Garden, Jaya Nagar (E), Bangalore-41.
Tel: 080-56969672, 6646861
E-mail: admin@aitipt.org; aitipt@yahoo.co.in
Web: aitipt.net

6) Assam Government Scholarships
Deputy Secretary, Government of Assam,
Education Department (CTM), Kahalipara, Assam
Scheme:post graduate study(only for citizen of Assam)

7) Bharat Seva Trust
12 A, Connaught Place, New Delhi-110001
Tel; 23323917
E-mail: bharatsevatrust@sify.com

8) Crescent Educational Foundation,
B 61, C K Road, Chanpatana, Banglore, Karnataka
E-mail:crescent@asia.com
Tel: 91807251143/54443
Mob: 91 9844143530
(Students from Chanpatana city only)]
scheme:scholarships for professional courses

9) Central Wakf Council
14/173, Jam Nagar House, Shahjahan Road, New Delhi-110011
Tel: 23384465
Fax: 23070881
E-mail: central_wakf_council@vsnl.net
Web: www.wbmdfc.org/wakf/index.html
Scheme:scholarship to students of B.E, MBBS, BDS, BSc, AMDSc(Alig.),MBA, MSc, LLB

10) Dawodbhoy Fazalbhoy Muslim Educational Trust
42, Ibrahim Md. Merchant Road, Dhadah Khadak,
Mumbai-400029
E-mail-assurfam@vsnl.com

11) Foundation for Academic Excellence and Access (FAEA)
(Sponsored by Ford Foundation)
B-41, Qutub Institutional Area,New Mehrauli Road,
New Delh-110016
Tel: 26964290, 26965211
E-mail:inquiry@faeaindia.org
Web: faeaindia.org


12) G B K Charitable Trust
Giyasudheen Babukhan,
Chairman,
G B K Charitable Trust, Begum Pet, Hyderabad
Scheme: poor students studying MBBS, BDS, Pharmacy, BE,M.TECH, LLB, MCA, MA, M.COM, B.ED, M.ED, PHD, Nursing, Polytechnic, Graduation, Inter, TTC,

13) H E H The Nizam Charitable Trust,
Haveli Manjil Begum, Shah Ali Banda,
Hyderabad-2

14) Hamdard Educational Society,
Talimabad, Sangam Vihar,
New Delhi-110062
Tel: 011-6085063, 6085064
E-mail: inquiry@jamiahamdard.edu

15) Hashmi Human Resources Development Socity
Qazi Zada, Amroha- 244221, U P.
Tel: 05922-262417
E-mail: info@hashmi.com ; info@hashmitrust.com
Web: www.hashmitrust.com
16) Indo German Social Service Society,
28, Lodhi Road, Institutional Area,
New Delhi-110003

17) Inlaks Scholarships,
The Honorary Secretary, Inlaks Foundation,
St. Stephens College,
• PO Box 2108
New Delhi-110007
Scheme: University study

18)Jamiat-Ulama-e-Hind
1, Bahadur Shah Zafar Marg,
New Delhi-110002
Tel: 23311455, 3317729
Scheme: Mujahid Millat Educational Scholarship to meritorious students seeking admission to Engineering, MCA and Chartered Accountant.

19) King Faisal Foundation
Programs and Research Dept.,
Physical Adddress: KFF Building, King Fahad road Olaya,
Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia.
Tel: + 966-1-465-2255
Postal Address: P.O.Box 352, Riyadh- 11411
K S A
E-mail-info@kff.com

20) Mafatlal Charity Trust (Asia)
Mafatlal House, 27 Veer Nariman Road,
Mumbai- 400001

21)Moulana Azad Education Foundation,
Social justice Service Centre,
Mahila Imdad Committee,
Opp. New Delhi Railway Station Centre,
Chelmsford Road, New Delhi-110055
Tel: 011-23583788, 23583789

22) Ministry of Social Justice and Empowerment,
Room.No.1, 9th Floor, 25 Jeevan Prakash Building,
Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110001
Tel: 91-11-23765004


23) Muslim Association for the Advancement of Science,
The Darul Fikr 44, Ahmad Nagar, Dodhpur,
Aligarh-202002.
Tel: 0571 2701209

24) Muslim Educational Trust
E-23, Abul Fazal Enclave, Jamia Nagar, Okhla,
New Delhi-110025
(only students from UP, MP, Rajasthan, Delhi, Punjab, Haryana, Bihar, Orissa, Assam, West Bengal and Western states)
Scheme: Loan Scholarship for the professional courses in Medicine, Engineering, Business, Management, MCA, BCA, chartered Accountancy and Cost Accountancy.

25) Muslim Hands 148-164,
Gregory Boulevard, Nottingham NG7 5GE,
United Kingdom
E-mail: contact@muslimhands.org
Web- www.muslimhands.org
Scheme:Applications from overseas Muslim students to study in U K are occasionally considered by the Trust.

26) Muslim India Education and Cultural Trust,
The Ehsan House Road 6B, Rajendar Nagar,
Patna -800016 OR
Mr. Syed Shahabuddin, IPS (Retd), Ex MP
N-44, Abul Fazal Enclave, Jamia Nagar
New Delhi-110025
Tel: 26326780
E-mail-muslim@del3.vsnl.net.in
Scheme: Grant in aid for higher and professional courses, coaching for civil services and admission to medical/engineering colleges, for Muslim students.

27) Muslim World League,
Secretariat General Education Affair,
No. 40, PO.Box 537,
Makkah-Al-Mukarramah, K S A
Tel: 5422733
Criteria: Recommendation from either a person or an organization trusted by Rabita. Non receipt of scholarship from any other institution
Scheme: Scholarship for Graduate program in Arabic or Islamic Course holding a general Secondary School certificate or its equivalent.


28) National Minorities Development & Finance Corporation
Taimoor Nagar, Opp D 996, New Friends Colony,
New Delhi-110065
Tel: 011-26326051/57/58/59
Web: ndmfc.org
29) Nehru Centenary British Fellowships
Education Adviser,
External Scholarship Division,
Ministry of Human Resource Development,
Shastri Bhavan, New Delhi-110001
(Funded by British Government)
Scheme: Postgraduate study in all subjects except medicine and allied subjects

30) Rotary Educational Foundation
S-20, Green Park Extn., New Delhi-110016
30. S H A Ziauddin Trust
P O Box 777 Guildford GU2 7GW, UK

31) S. Bhagat Sing Scholarship,
Servants of People Society, Lajpat Bhavan, Lajpat Nagar,
New Delhi-110024

32) Students Islamic Trust/ Islamic Development Bank
E-3, Abul Fazal Enclave, Jamia Nagar,
New Delhi-110025
Tel: 26927004
E-mail: sitdelhi@rediffmail.com
Web: www.sit-india.org

33) Daily Star, 103, St.Jhon’s Church Road,
Bangalore-560005
(I D B Scholarship for poor Muslim students)

34) U. P Minorities Financial and Development Corporation Ltd.,
746, 7th Floor, Jawahar Bhawan, Lucknow -226001
OR
District Minorities Welfare,
Officer of the concerned District

35) United Mass Media Association,
161-F, Joga Bai Extn., Jamia Nagar ,
New Delhi-110025
Scheme: scholarship for students of Journalism and Mass Communication

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...